Projekti

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, nosilec programa ŠILA – Šolska impro liga, se je v letu 2019 povezala v konzorcij z nevladnimi organizacijami Lutkovno gledališče Fru-Fru, Društvo Hiša otrok in umetnosti in Gledališče Ane Monro. Organizacije smo se združile v projektu Umetnost način življenja, z namenom izobraževanja oziroma vzgajanja različnih generacij prebivalstva v aktivne prejemnike kulturnih vsebin. Končni cilj projekta Umetnost – način življenja pa je vzpostaviti prvo prakso vseživljenjskega učenja z gledališčem v Sloveniji.

Vsaka organizacija se ukvarja z različnimi oblikami uprizoritvenih umetnosti. Naše društvo pokriva metode improvizacijskega gledališča in s tem nagovarja otroke zadnje triade osnovne šole (program MIŠ – Mala impro šola) ter dijake (program ŠILA – Šolska impro liga), Lutkovno gledališče Fru-Fru se ukvarja z lutkovnim gledališčem in nagovarja otroke zadnjih let vrtca ter učence prvih dveh triad, Društvo Hiša otrok in umetnosti izvaja interaktivne izkustvene predstave in ponuja kulturno-umetnostne vsebine za vrtčevse in predvrtčevske otroke, Gledališče Ane Monro pa se ukvarja z uličnim gledališčem, s svojimi programi pa nagovarjajo predvsem študente in odrasle.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo, pri izvajanju tega (predvsem pri mreženju in promociji) pa nam bosta podporo in pomoč nudila pridružena partnerja, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Dijaški dom Tabor.

Več o naših konzorcijskih partnerjih lahko najdete na: