Sodelujoči pri projektu

Olivija Grafenauer, koordinatorka ŠILE

Jošt Jesenovec, koordinator ŠILE

Mistral Majer, koordinatorka ŠILE

Urša Strehar Benčina, vodja projekta MIŠ

Živa Ahac

Nina Beganović

Rok Bohinc

Tjaša Breznik

Jošt Cafuta Maček

Jan Cunja

Mojca Dimec

Peter Frankl

Mojca Frim

Teja Goli

Veronika Hana Grubič

Doroteja Jemec

Eva Jus

Dino Kapetanović

Rahela Klopčič

Eva Kralj

Urška Mlakar

Noah Novšak

Luka Perpar Samsa

Žiga Regina

Saša Stare

Mihael Šorli

Sara Šoukal

Marina Vrbavac

Alenka Ogrin

Irena Strelec

Tomaž Lapajne Dekleva

Maja Dekleva Lapajne

Liza Berden

Teja Bitenc

Alja Cerar Mihajlović

Jasmina Čuješ

Jan Hrušovar

Tim Kern

Dan Pikalo

Maja Predalič

Ajda Pretnar

Ema Odra Raščan

Jan Rozman

Luka Seliškar

Vid Sodnik

Žan Sterle

Peter Šanović

Rok Škrlep

Martin Špendl

Maja Trampuš

Katarina Veselko

Anže Virant

Goran Završnik

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, nosilec programa ŠILA – Šolska impro liga, se je v letu 2019 povezala v konzorcij z nevladnimi organizacijami Lutkovno gledališče Fru-Fru, Društvo Hiša otrok in umetnosti in Gledališče Ane Monro. Organizacije smo se združile v projektu Umetnost način življenja, z namenom izobraževanja oziroma vzgajanja različnih generacij prebivalstva v aktivne prejemnike kulturnih vsebin. Končni cilj projekta Umetnost – način življenja pa je vzpostaviti prvo prakso vseživljenjskega učenja z gledališčem v Sloveniji.

Vsaka organizacija se ukvarja z različnimi oblikami uprizoritvenih umetnosti. Naše društvo pokriva metode improvizacijskega gledališča in s tem nagovarja otroke zadnje triade osnovne šole (program MIŠ – Mala impro šola) ter dijake (program ŠILA – Šolska impro liga), Lutkovno gledališče Fru-Fru se ukvarja z lutkovnim gledališčem in nagovarja otroke zadnjih let vrtca ter učence prvih dveh triad, Društvo Hiša otrok in umetnosti izvaja interaktivne izkustvene predstave in ponuja kulturno-umetnostne vsebine za vrtčevse in predvrtčevske otroke, Gledališče Ane Monro pa se ukvarja z uličnim gledališčem, s svojimi programi pa nagovarjajo predvsem študente in odrasle.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo, pri izvajanju tega (predvsem pri mreženju in promociji) pa nam bosta podporo in pomoč nudila pridružena partnerja, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Dijaški dom Tabor.

Več o naših konzorcijskih partnerjih lahko najdete na: