ŠILA polfinalna tekma: Škofijska klasična gimnazija – Gimnazija Bežigrad 1

ŠILA polfinalna tekma: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – Gimnazija Poljane 1